Filter
IL100 V4 Reihenmotor 2 Zylinder
IL100 V4 Reihenmotor 2 Zylinder

3.307,87 €*
IL150-3 V4 3 Zylinder Reihenmotor
IL150-3 V4 3 Zylinder Reihenmotor

Varianten ab 4.577,83 €*
4.687,82 €*
IL155 V4 Reihenmotor 2 Zylinder
IL155 V4 Reihenmotor 2 Zylinder

Varianten ab 3.674,20 €*
4.180,96 €*
IL230-3 V4 Reihenmotor 3 Zylinder
IL230-3 V4 Reihenmotor 3 Zylinder

Varianten ab 5.212,92 €*
5.719,68 €*
IL310-4 V4 Reihenmotor 4 Zylinder
IL310-4 V4 Reihenmotor 4 Zylinder

Varianten ab 6.960,83 €*
7.467,59 €*