Filter
IL100 V4 Reihenmotor 2 Zylinder
IL100 V4 Reihenmotor 2 Zylinder

4.006,30 €*
IL150-3 V4 3 Zylinder Reihenmotor
IL150-3 V4 3 Zylinder Reihenmotor

Varianten ab 4.577,83 €*
4.687,82 €*
IL155 V4 Reihenmotor 2 Zylinder
IL155 V4 Reihenmotor 2 Zylinder

Varianten ab 4.116,41 €*
4.623,17 €*
IL230-3 V4 Reihenmotor 3 Zylinder
IL230-3 V4 Reihenmotor 3 Zylinder

Varianten ab 5.577,83 €*
6.084,59 €*
IL310-4 V4 Reihenmotor 4 Zylinder
IL310-4 V4 Reihenmotor 4 Zylinder

Varianten ab 6.960,83 €*
7.467,59 €*